JPMorgan: Klien Kami Suka Kripto

Dalam wawancara dengan Bloomberg Wealth, CEO JPMorgan Asset & Wealth Management Mary Callahan Erdoes menguraikan pendekatan JPMorgan terhadap kripto sebagai kelas aset.